312 – O, moge God u beide zeeg’nen

O, moge God u beide zeeg’nen

O, moge God u beide zeeg’nen,
zijn licht en kracht steeds met u gaan;
en gij, getrouw aan uw belofte,
in liefde tot elkander staan!
Want leeft gij samen hoog en rein,
zal God ook u een Vader zijn.

Vertrouw in alles op uw Heiland,
Hij is de rots van uw behoud,
die nooit, zelfs bij het zwaarst doorleven,
degeen verlaat, die Hem vertrouwt.
En elke dag in ‘t komend lot:
begin en eindig die met God!

Geen media