207 – Dat ik Heer Jezus u,voortdurend volgen mag

Dat ik Heer Jezus u,voortdurend volgen mag

Dat ik Heer Jezus u,
voortdurend volgen mag,
van harte aan uw dienst mij wijd,
tot aan mijn jongste dag.
Refrein

Ja, mijner ziele lust
is: U te dienen Heer,
want Gij zijt steeds mijn troost en heil,
mijn toevlucht immer weer.
Refrein

In ‘t mij gebrachte woord
ligt mijne hulp en staf;
uw liefd’ en trouw zijn mij ten pand
tot aan -en over- ‘t graf.
Refrein

Refrein:
Mij trekt uw liefdesstem,
en op uw Godd’lijk Woord,
ga ‘k ied’re dag met U ver-eend
een schrede huiswaarts voort;
huiswaarts voort,
een schrede huiswaarts voort.

Geen media