209 – Een vaste burcht is onze God

Afspelen

 

 

Een vaste burcht is onze God

Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen;
Hij steunt en sterkt ons in ons lot,
geeft balsem voor wat schrijne.
Hij, onze toeverlaat,
zijn volk terzijde staat;
en naar zijn Godd’lijk Woord,
ons ‘t licht der toekomst gloort,
hoe ook de vijand dreige.

Hij geeft ons kracht, Hij geeft ons moed,
en schenkt ons licht en klaarheid;
wij off’ren wiliig goed en bloed,
voor zijne heil’ge waarheid,
wij treden met Hem voort.
En luist’ren naar zijn Woord,
geen duivel ‘t ons ontrooft.
Want Christus is het Hoofd,
het Hoofd in zijn apost’len.

melodie met toestemming Rainer Schröter