210- God met mij, op al mijn wegen

God met mij, op al mijn wegen

God met mij, op al mijn wegen,
Hij met mij te alle tijd.
Hij, mijn Heer, geeft rijke zegen,
Hem zij dank in eeuwigheid.
Refrein

God met mij, ook in gevaren,
waar ter wereld ‘k mij bevind;
God met mij, in angst en noden,
‘k weet en voel mij ‘s Vaders kind.
Refrein

God met mij, zou ik dan vrezen?
Zijn genade is mijn grond;
Hij steunt mij in droeve dagen,
ja, ook in mijn laatste stond.
Refrein

Refrein:
‘k Wil in ‘t licht, dat Hij mij geeft,
altijd roemen Hem die leeft;
altijd roemen Hem die leeft.

Geen media