211 – Halleluja! Eeuwig dank en ere

Halleluja! Eeuwig dank en ere

Halleluja! Eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
wordt op aard en in de hemel, Here,
voor uw liefd’ U toegebracht.
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God.
Amen, zij ons eeuwig lot!

Geen media