213 – Heb dank, o trouwe God en Vader

Terug naar zangbundel
Terug naar slotliederen

Heb dank, o trouwe God en Vader

Heb dank, o trouwe God en Vader,
voor licht en heil, ons heden weer gebracht;
wij kennen U nu nader, voor ons is ‘t nu geen nacht;
U daarvoor eer!
Gij hebt uw Zoon gezonden,
die door d’ apost’len weer
uw heil ons doet verkonden,
ons hart met U verbindt, o Heer,
Ons hart met U verbindt, o Heer.
U zij de lof, U zij de dank
uit aller mond gebracht,
uit aller mond gebracht.

Heb dank, heb dank, o milde vredekoning!
Die steeds in uw gezond’nen met ons zijt.
Tot heil van ons, Gods kind’ren, in deze onze tijd,
heb daarvoor dank!
Wat zou uw volk gebeuren,
zo Gij niet met ons waart;
hoe zou de wolf verscheuren
de kudde, Heer, door U vergaard.
De kudde, Heer, door U vergaard.
Wij groeten U, wij groeten U,
die door d’ apostelhand
ons voert naar ‘t Vredeland!

Geen media