214 – Heffen wij tezaam

Terug naar zangbundel
Terug naar slotliederen

Heffen wij tezaam

Heffen wij tezaam
thans ons loflied aan,
blij getuigende van onze Heer.
Wij gaan sterk en fier
onder zijn banier,
want de Godszon rijst al meer en meer.
Refrein

Wij gaan blij van zin
en in broedermin
thans weer opgericht, moedig ten strijd,
waar w`in d`eenheid staan,
zullen wij verslaan
elke duist`re macht te allen tijd.
Refrein

Refrein:
Juichtend laten wij ons loflied schallen,
moedig, vaardig in de strijd gegaan.
Een van harte zullen wij nooit vallen,
Jezus gaat in zijn gezant vooraan.

Geen media