216 – Immer moedig voorwaarts

Terug naar zangbundel
Terug naar slotliederen

Afspelen

Immer moedig voorwaarts

Immer moedig voorwaarts,
wat ook komen mag!
Voorwaarts met d’ apost’len,
strijdend dag aan dag.
In hun hand van leiding
zich de staf bevindt,
waar de God der goden
zijne macht aan bindt.
Mag de vijand dreigen
en u tegenstaan;
wilt toch met d’ apost’len,
moedig voorwaarts gaan.

Immer moedig voorwaarts,
uitverkoren volk!
waar gij staan of gaan moogt,
dekt u ‘s Heren wolk;
zij trekt met u mede,
zij het dag of nacht,
weet, die wolk des Heren
is zijn engelmacht.
Wil geen macht dus vrezen,
dan uw Heer alléén.
Dan zult gij toch erven
al zijn heerlijkheên.

melodie met toestemming Rainer Schröter