217 – Ja, groot is de genade toch

Terug naar zangbundel
Terug naar slotliederen

Ja, groot is de genade toch

Ja, groot is de genade toch
met Jezus een te zijn;
met Hem, die door d`apost`len werkt,
Gods erfgenaam te zijn.
Refrein

Hoe zalig is het leven toch,
als Hij ons hart bewoont;
Hij dan ons van zijn vrede geeft,
en zijn genâ ons toont.
Refrein

Thans aangevuld met nieuwe kracht,
met moed en arbeidslust,
gaan wij met Hem al strijdend voort;
ons wacht een eeuw`ge rust.
Refrein

Refrein:
Daar roept het hart vol jubel uit:
o, welk een zaligheid:
door Jezus, kind van God te zijn,
hier en in eeuwigheid.
Hier en in eeuwigheid.

Geen media