218 – Jeruzalem in ‘t eeuwig licht

Terug naar zangbundel
Terug naar slotliederen

Jeruzalem in ‘t eeuwig licht

Jeruzalem in ‘t eeuwig licht,
heerlijke stad der rust!
volk kent ‘t nacht’lijk duister niet,
heerlijke stad der rust!
Het donker wolkendek vervaagt
en eeuwig helder licht nu daagt.
Refrein

Jeruzalem, voor eeuwig nieuw,
heerlijke stad der rust!
Gij stad der bruid, zo groot en blij,
heerlijke stad der rust!
Der zondebanden leed noch pijn
kan binnen uwe poorten zijn.
Refrein

Jeruzalem, mij eeuwig lief,
heerlijke stad der rust!
Mijn ziel daar straks de koning ziet,
heerlijke stad der rust!
En treed ik binnen, strijdensmoe,
dan reikt Gij toch uw hand mij toe.
Refrein

Jeruzalem, mijn eeuwig thuis,
heerlijke stad der rust!
Der uitverkoor’nen zalig thuis,
heerlijke stad der rust!
Bevrijd van alle aardse pijn,
zal ‘t eeuw’ge vreugde in U zijn.
Refrein

Refrein:
O wonderschoon Jeruzalem,
o heerlijke stad der rust!
Lieflijke stad, heerlijke stad,
rustoord u ijl ik toe!

Geen media