219 – Komt vrolijk, ’t hart omhoog geheven

Terug naar zangbundel
Terug naar slotliederen

Komt vrolijk, ’t hart omhoog geheven

Komt vrolijk, ’t hart omhoog geheven,
verwacht het blijvend goed hier niet!
Ginds ruist de stroom des eeuw’gen levens,
die eeuwig zieleheil ons biedt!
Ginds rijst de stad wier gulden tinnen,
zich baden in de hemelgloed;
ons wacht een heerlijkheid daarbinnen,
die ’s levens moeilijkheen vergoedt.

Houdt moed, de Heer zal ons behoeden,
zijn aangezicht trekt met ons mee;
Hij schept uit rotsen watervloeden
en baant een pad ons door de zee.
Wij zullen ’s vijands macht niet vrezen,
hoe listig hij te werk ook gaat;
de Heer, als Heiland ons verrezen,
leidt ons en helpt ons metterdaad!

Geen media