220 – Laat ons zingen en prijzen

Terug naar zangbundel
Terug naar slotliederen

Laat ons zingen en prijzen

Laat ons zingen en prijzen,
ons loflied nu rijzen,
laat klinken een danklied
in jub’lend geklank!
Laat ons roemen en loven
die kracht schenkt van boven,
en eren zijn name
en brengen Hem dank.

Prijst de Heer, gij getrouwen,
op Hem kunt gij bouwen,
de toevlucht der zwakken,
de helper in nood!
Want zijn hand is zo krachtig,
zijn hulp is zo machtig,
Hij redd’ onze zielen
van d’ eeuwige dood.

Dat in juichende psalmen,
in dankbare galmen
ons lied opwaarts klinke
met daav’rend geklank!
Dring het door tot de hemel
uit ‘t stoff’lijk gewemel,
betuigend met vuur
onze blijdschap en dank.

Daarom prijzen wij samen
zijn heerlijke namen,
en roemen zijn liefde,
zijn eind’loos geduld!
Want zijn goedheid en vrede
deelt rijk’lijk Hij mede,
zijn heerlijkheid heden
het Godshuis vervult.

Geen media