222 – Ons aller danklied, Here

Terug naar zangbundel
Terug naar slotliederen

Ons aller danklied, Here

Ons aller danklied, Here,
stijgt op tot voor uw troon;
wij zingen U ter ere,
voor ‘t heil, ons aangeboôn.
Wij zijn tot nu gebleven,
doch niet door eigen kracht;
Gij Heer, hebt ons geholpen
met uwe liefdemacht.
Refrein

Mocht ook de satan werken,
die slechts verderven wil,
Gij woudt ‘t geloof versterken,
wij zijn vertrouwend, stil.
Waarheen wij ons ook wenden,
strijd wacht ons overal;
met Hem, die Gij woudt zenden,
staan wij, uw kind’ren, pal.
Refrein

Trots machten -hoog als bergen –
trots ‘t loeien van de wind,
trots satan en diens tergen,
wij weten ons Gods kind!
Gij Heer, doet bergen vallen,
de stormwind legt Gij neer;
dies laten wij nu schallen
ons loflied tot uw eer.
Refrein

Refrein:
Gij schenkt, trots elke vijand,
steeds nieuwe kracht en bijstand
in Jezus onze Heiland,
aan ons door diens gezant.

 

Geen media