223 – Schenk ons, Vader, thans uw zegen

Terug naar zangbundel
Terug naar slotliederen

Afspelen

Schenk ons, Vader, thans uw zegen

Schenk ons, Vader, thans uw zegen,
nu wij huiswaarts zullen gaan.
Leid ons, Heer, steeds op uw wegen,
dat wij in uw arbeid staan.
Zegen, Heer, uw woord van heden,
dat het ons tot richtsnoer dien.
Schenk, o Heer, naar uwe wille,
ons een spoedig wederzien.

Ja, U gaf ons hemelspijze,
’t brood des levens door uw woord,
’t zwakke hart ontving weer krachten,
opgebouwd gaan wij weer voort.
Geest der waarheid, blijf ons leiden,
laat ons hart uw tempel zijn,
dat wij U ter ere leven,
hoog verheven, heilig, rein.

melodie met toestemming Rainer Schröter