224 – Spreid nu uw zegenshanden

Terug naar zangbundel
Terug naar slotliederen

Spreid nu uw zegenshanden

Spreid nu uw zegenshanden,
na dit tezamen zijn,
weer over ons, uw kind’ren,
wil altoos met ons zijn.
Want slechts aan uwe zegen,
toch zeker en gewis,
zowel naar Geest en lichaam,
ons ‘t al gelegen is.

Als zo op onze wegen,
in al ons doen en werk,
uw zegen ons nabij is,
dan voelen wij ons sterk.
Dan zal, wat ook doorleefd wordt,
wat tegen ons zich keer’,
de levensweg steeds dichter
tot U ons brengen, Heer!

 

Geen media