225 – U, Vader, U zij lof en prijs

Terug naar zangbundel
Terug naar slotliederen

U, Vader, U zij lof en prijs

U, Vader, U zij lof en prijs
voor ‘t onderwijs ons hier gegeven;
uw Woord, uw waarheid maak’ ons vrij,
en blijv’ ons bij, voor heel ons leven.
Doe ons, o, Oppermajesteit,
uit dankbaarheid, uw wil betrachten;
en steeds gelovend in uw zoon,
van uwe troon uw zegen wachten.

Geen media