226 – U wil ik prijzen

Terug naar zangbundel
Terug naar slotliederen

U wil ik prijzen

U wil ik prijzen, U wil ik danken,
want zo uw naam is, Heer, is ook uw daad.
Gij hebt nieuw leven mij gegeven,
Gij vredevorst, Gij eeuw’ge wijze raad!
Refrein

U wil ik roemen met nieuwe lied’ren,
want zo uw naam is, Heer, is ook uw roem;
‘k wil mij geheel U toebetrouwen,
U, die ik eer en mijnen Vader noem.
Refrein

U wil ik eren in uw gezanten,
want zo uw naam is, Heer, is ook uw kracht;
van vijand ben ik vriend geworden,
door ‘t licht des heils, wat Gij door hen mij bracht.
Refrein

Refrein:
Dank zij U, o Jezus,
dierbaar Offerlam,
U, die mijn krankheên
willig op U nam.

Geen media