228 – ‘k Wil U volgen, Heiland Jezus

Terug naar zangbundel
Terug naar slotliederen

‘k Wil U volgen, Heiland Jezus

‘k Wil U volgen, Heiland Jezus,
waar ook ‘t levenspad mij leidt;
waar Gij voorgaat wil ik volgen,
tot uw dienst altoos bereid.
Refrein

Ruw en doornig zij mijn reispad,
ongebaand als d’ oceaan;
daar ook zal uw woord mij wijzen
‘t voetspoor om U na te gaan.
Refrein

Wacht mij ‘t bitter wederstreven
van de haters van uw naam,
Gij die alles hebt verdragen,
maakt ook mij daartoe bekwaam.
Refrein

Refrein:
Ja, wij volgen u, o Heiland,
maakt uw machtwoord ons niet vrij?
Buiten U voor ons geen leven;
blijf, o Heiland, ons nabij.

Geen media