229 – Wij kunnen het niet laten

Terug naar zangbundel
Terug naar slotliederen

Afspelen

Wij kunnen het niet laten

Wij kunnen het niet laten
te spreken van de Heer;
wil ons de wereld haten
als ‘t daarom is: te meer.
Wij kunnen toch niet zwijgen
van ‘t geen door ons erkend,
de mond zal blij getuigen
van ‘t heil ons toegekend.

De liefdebron moet wellen,
ontlasten hare stroom,
en hare waat’ren vloeien,
bevruchten plant en boom.
En wat mocht tegenhouden
deez’ milde zegensvloed,
niets kan de loop verhind’ren,
geen macht Hem keren doet.

Gods liefd’ in ‘t hart ontsprongen,
wil zeeg’nen overal,
en van zijn Geest doordrongen,
staan wij in ‘t leven pal.
Wij spreken en getuigen
van wat God heden biedt;
wij kunnen het niet laten,
de Heer verlaat ons niet.

melodie met toestemming Rainer Schröter