230 – ‘k Zal met mijn ganse hart

Terug naar zangbundel
Terug naar slotliederen

‘k Zal met mijn ganse hart

‘k Zal met mijn ganse hart uw eer vermelden Heer,
U dank bewijzen.
‘k Zal U in ‘t midden van de goô, op hoge toon,
met psalmen prijzen.
Ik zal mij buigen op uw eis, naar uw paleis,
het hof der hoven;
en om uw gunst en waarheid saam,
uw grote naam eerbiedig loven.

Geen media