231 – Zingt, zingt uw bruigom

Terug naar zangbundel
Terug naar slotliederen

Zingt, zingt uw bruigom

Zingt, zingt uw bruigom nieuwe lied`ren,
roept nu de blijde hope uit,
prijst ook de gaven zijner liefde.
Gij Christus kerk, gij Sions bruid.
Lieflijk klinken nieuwe lied`ren,
zij klinken luid in jubelkoor, in jubelkoor,
zij spreken van des bruigoms liefde,
die mij trots satans macht verkoor, macht verkoor.

Geen media