232 – Dra daalt Jezus weder

Terug naar zangbundel
Terug naar slotliederen

Dra daalt Jezus weder

Dra daalt Jezus weder
op de aarde neder.
Zijt gij Godskind reeds bereid.
Maranatha. Beid uw tijd!

Gord u aan ten strijde,
`t is het eind der tijden,
want de grote dag genaakt.
Maranatha. Godsvolk, waakt!

Hij zal nederdalen
om zijn bruid te halen;
`t aards geweld is dan verstomd.
Maranatha. Jezus komt!

Geen media