233 – Blijf de Heer verbeiden

Terug naar zangbundel
Terug naar slotliederen

Afspelen

Blijf de Heer verbeiden

Blijf de Heer verbeiden, mijn ziel zwijg stil;
laat door Hem u leiden naar zijn Vaderwil.
Wees onversaagd, wijl zijn liefd` u schraagt
en na nacht`lijk duister steeds de morgen daagt.
In `s levens stormen, in alle nood
zal Hij u behoeden, zijn trouw is groot!

Wees gerust mijn ziele! Wacht op de Heer;
wat u ook ontviele, zijn trouw neemt geen keer.
Wie op Hem ziet, die verlaat Hij niet;
groter dan de helper is de nood toch niet.
Schoon alles wankelt, ducht toch geen kwaad;
God zal u steeds blijven een toeverlaat!

Treed op `s Heren wegen vrolijk dus voort;
`t wordt u al ten zegen: eeuwig ongestoord.
Dra komt de tijd -door Gods volk verbeid-
dat gij moogt betreden `t Rijk der heerlijkheid.
Na alle lijden, na angst en kruis
volgt de eeuw`ge vreugde in `t Vaderhuis.

melodie met toestemming Rainer Schröter