234 – Hoe lange wacht uw bruidskerk reeds

Terug naar zangbundel
Terug naar slotliederen

Afspelen

Hoe lange wacht uw bruidskerk reeds

Hoe lange wacht uw bruidskerk reeds,
o Heer op uw verschijnen;
de strijd is zwaar, `t wordt haar zo bang`,
hoe hare wonden schrijnen.
O, kome ras die zaligheid,
dat Gij uw eerst`lingsvolk verblijdt.
Ja kom, o Heiland Jezus!
Ja kom, o Heiland Jezus!

In uw getuigenwolk verschijnt
Gij Heiland in ons midden; brengt
vrede ons door uwe mond.
G`aanhoort ons loven, bidden.
U, Heiland nu in need`righeid,
aanschouwen w`eens in heerlijkheid.
Ja kom, o Heiland Jezus!
Ja kom, o Heiland Jezus!

O, dat ik immer waakzaam zij,
geen vals licht mij misleide;
mijn lamp met olie zij gevuld,
en niets mij van U scheide,
opdat wanneer de roep zal gaan:
Hij komt – ook ik bereid mag staan.
Ja kom, o Heiland Jezus!
Ja kom, o Heiland Jezus!

Hoe wenst ons hart met U te zijn,
met U – op vreugdepaden;
aan uwe dag dan wachten w`U,
gekleed in lichtgewaden.
Ons hart verwacht U Hemel-Heer,
en luide klinkt de roep thans weer:
Ja kom, o Heiland Jezus!
Ja kom, o Heiland Jezus!

melodie met toestemming Rainer Schröter