235 – Verhoogt de poort

Terug naar zangbundel
Terug naar slotliederen

Verhoogt de poort

Verhoogt de poort, klinkt wijd en zijd,
Hij komt de Heer der heerlijkheid.
De koning van de ganse aard,
hij, `s werelds heil, aanbidding waard,
die `t woord des levens ons weer biedt.
Refrein

Hij komt niet met geweld`naars macht,
neen, liefde is zijn wapenkracht.
Zijn koningskroon is heiligheid,
zijn scepter is barmhartigheid.
Hij helpt een ieder, die Hem vraagt,
zijn zondaarsmin het schepsel draagt.
Refrein

Wijd open staat mijn hartensdeur,
o dat Gij mij toch waardig keur`,
met uw genade in te gaan.
Als kind voor U te kunnen staan,
uw heil`ge Geest mij voer` en leid`,
op weg naar d`eeuw`ge zaligheid.
Refrein

Refrein:
Dus juichen wij in `t juub`lend lied:
geprezen zij zijn naam,
Hem lof en eer gebracht.

Geen media