236 – Bij Vader thuis is ‘t ons zo goed

Afspelen

 

 

Bij Vader thuis is ‘t ons zo goed

Bij Vader thuis is ‘t ons zo goed,
daar zijn wij altijd blij;
daar klinkt de lieve Heilandsstem,
zo mild tot u en mij.
Daar worden wij bevrijd van schuld,
want God is liefde en geduld,
en leren wij, al zijn wij klein,
een kind van God te zijn.
Refrein

De goede Herder is de Heer,
Hij zorgt voor groot en klein.
Als kleine lamm’ren mogen wij
het dichtst bij Jezus zijn.
Zijn stem klinkt o zo zacht en teer
als Hij ons toeroept, telkens weer,
totdat wij eenmaal vrij en rein,
voor eeuwig bij Hem zijn.
Refrein

Refrein:
Blijde zingen wij ons lied
voor ‘t heil dat God in Jezus biedt,
want aan kind’ren is bereid,
‘t Rijk der eeuw’ge heerlijkheid.

melodie met toestemming Rainer Schröter