237 – Des Heilands groot erbarmen

 

 

Des Heilands groot erbarmen

Des Heilands groot erbarmen, omvattend groot en klein,
ontfermt zich over ieder, die waarlijk kind wil zijn.
Hoort, hoe Hij door d’ apost’len ook thans zijn heil ons biedt:
Laat kind’ren tot mij komen, verhindert deze niet.
Refrein

Hoort, hoe de Heer de kind’ren eens nam op zijne schoot;
hoe Hij ze zeeg’nend kuste, kent gij een heil, zo groot?
Thans geeft Hij door d’ apost’len van deze liefde blijk,
en spreekt nog: komt, gij kind’ren, want U is ‘t koninkrijk!
Refrein

O, mocht zijn Geest u leren, wat zij uw kinderplicht;
dat g’ op de Godsweg wandelt, beschenen door zijn licht;
opdat g’ als kind leert vragen, naar Hem en zijn gebod;
dan spreekt hij: ‘k Wil u wezen, uw helper en uw God!
Refrein

Refrein:
Dit woord zo groot van waarde,
klinkt overal op aarde,
klinkt overal op aarde,
waar Hij apost’len zendt

Geen media