238 – Jezus mint de kind’ren zeer

 

 

Jezus mint de kind’ren zeer

Jezus mint de kind’ren zeer,
is dan ook der kind’ren Heer;
gij, die dus uw kind’ren mint,
brengt ze tot die kindervrind.
Refrein

Laat de kind’ren nadertreên,
Jezus wil ze om zich heen;
ziet, hoe Hij zich tot hen bukt
en ze aan zijn harte drukt.
Refrein

Jezus, die voor allen kwam,
maar een kind tot voorbeeld nam,
sprak: wordt kind’ren toch gelijk,
hunner is Gods Koninkrijk!
Refrein

Refrein:
Brengt ze mee, brengt ze mee,
brengt toch ook de kind’ren mee,
leidt ze tot de Heiland heen,
laat ze nadertreên.

Geen media