239 – Looft de Heer in kinderlijke klanken

Afspelen

 

 

 

 

Looft de Heer in kinderlijke klanken

Looft de Heer in kinderlijke klanken,
Hij hoort zo graag dat kinderstemmen danken.
Looft, looft de Heer!
Looft, looft de Heer!

Stijg’ hoog ons lied tot in de hemelsferen,
wij willen God om zijne goedheid eren.
Looft, looft de Heer!
Looft, looft de Heer!

Ons hart, vol dank, wil van zijn liefde zingen,
ons loflied zal tot in de hemel dringen.
Looft, looft de Heer!
Looft, looft de Heer!

Eens komt de tijd dat wij in duizend wijzen,
o zaligheid, God onze Vader prijzen.
Looft, looft de Heer!
Looft, looft de Heer!

melodie met toestemming Rainer Schröter