240 – O Heiland Jezus, Kindervrind!

Afspelen

 

O Heiland Jezus, Kindervrind!

O Heiland Jezus, Kindervrind!
die alle kind’ren zeer bemint,
wilt Gij mij maken goed en rein,
dat ik een Godskind moge zijn!

O zon, die God de Vader zond,
wiens licht straalt over ‘t wereldrond;
die leven wekt en warmte geeft,
heil ‘t kind, dat U gevonden heeft.

O, zegen mij, doe goed mij zijn,
maak Heer, mijn kinderhartje rein;
ja, dat ik in uw licht steeds sta,
gehoorzaam, Heer, uw wegen ga.

Dat ‘k als de eng’len zij gezind,
in dienen steeds mijn luste vind;
voor U, mijn Heiland, ik slechts kniel,
en er blijv’ met hart en ziel.

melodie met toestemming Rainer Schröter