241 – Op, in des levens lente

 

 

Op, in des levens lente

Op, in des levens lente
reeds ons aaneengeschaard; l
aten wij ondersteunen
’t Godswerk op deez’ aard.
Wij weten niet hoe lange
ons arbeidsuur nog duurt, komt,
laat ons medebouwen
’t werk door God bestuurd.

Op, in des levens lente,
al onze kracht gewijd
aan ’t werk dat over d’ aarde,
over ’t graf zelfs reikt.
Want zijn wij jong begonnen,
dan is ’t ook oud gedaan,
en zullen wij voor eeuwig
in Gods arbeid staan.

Geen media