242 – Wij zijn het zaad der toekomst

 

 

Wij zijn het zaad der toekomst

Wij zijn het zaad der toekomst,
geroepen tot een strijd,
die Jezus, onze Heiland,
ter overwinning leidt.
Het is een strijd des geestes,
slechts liefde is de kracht,
want daardoor wordt de wereld
terug tot God gebracht.

Er dringt nu in ons harte
een heil’ge levensgloed,
die alles wat mocht hind’ren
alras verwerpen doet.
Wij kennen Gods gezanten,
die staan in Jezus’ macht,
en, zijn w’ aan hen verbonden,
staat ook in ons hun kracht.

O Heiland, zie, hier zijn wij,
ons harte is vol vuur,
wij scharen ons, uw kind’ren,
tezamen als een muur.
Want onder uw banieren,
en door uw Geest geleidt,
zo zullen w’ overwinnen,
de hellemacht ten spijt.

Geen media