243 – Eng’len wachten ons bij ’t komen

Eng’len wachten ons bij ’t komen

Eng’len wachten ons bij ’t komen
in het hemels vaderland,
leiden ons in ’t nieuwe leven,
reiken ons de liefdehand.
Ja ons wachten eng’lenkoren
in het land aan gene zij;
dienen ons naar ’t woord des Heren,
maken ons de plaats daar vrij.
Refrein

Scharen van ontslapen vrienden,
wenken ons dan met de hand;
en het duister van deez’ aarde,
wijkt bij ’t licht van ’t heil’ge land.
Schoon wij nog niet als volmaakten
trekken in der zaal’gen kring,
mogen wij ons toch verblijden,
daar te zijn, als eersteling.
Refrein

Richten wij dus onze schreden
naar dat land van hemelvreê;
’t onderpand is ons gegeven,
d’ eng’len werken dienend mee.
Hebben wij ’t geloof behouden,
streden wij de goede strijd;
ja! dan zijn w’ in ’t Rijk des vredes,
eeuwig Godes dienst gewijd.
Refrein

Refrein:
Ziet, zij wachten en geleiden,
ons in dit geheiligd oord;
uit de schare der ontslaap’nen,
dan een welkom wordt gehoord.

Geen media