244 – Godes wegen gaan door lijden

Godes wegen gaan door lijden

Godes wegen gaan door lijden,
vaak zelfs door de bitt’re dood,
daarna echter volgt de vrede
nà die smarten, nà die dood.
Moog’ de wereld treurig klagen
als het uur van scheiden slaat,
Godes kind’ren kunnen danken,
daar tot God de ziele gaat.
Ja, zijt dankbaar eerst’lingskind’ren
als de Geest geborgen is;
met zovele strijders Christus
is de zege ons gewis.

Wordt ook ’t lichaam weggenomen,
’t is d’ omhulling slechts geweest
van de ziel, die voort blijft leven,
want voor eeuwig is de Geest.
Weet, wij blijven sâam verbonden
in het werk van onze Heer,
door het altaar Gods op aarde;
één in der apost’len leer.
Want alleen toch door hun arbeid
wordt de mensenziel bereid,
om des Heren bruid te wezen
op de Dag der heerlijkheid.

 

Geen media