246 – Naar huis!

Afspelen

 

 

Naar huis!

Naar huis! o, welk een heerlijk Woord.
Naar huis spoedt zich mijn ziele voort.
Ja, thuis te zijn is mij een lust,
daar wacht mij zaal’ge zoete rust.

Naar huis! daarheen verlangt mijn hart.
Naar huis! verlost van pijn en smart.
Daar juich ik, vrij van zorg en nood,
ja, thuis in der gemeenschap schoot.

Ja, thuis! daar zal geen klacht meer zijn,
in ’t land van hemelzonneschijn;
ja, daar mijn ziel zich zalig weet,
door Gods genade overkleed.

melodie met toestemming Rainer Schröter