247 – O zalig oord

O zalig oord

O zalig oord, vol hemelvreê en luister,
waar zond’ en lust heeft afgedaan,
o hemels thuis, vol ongekende vreugde,
waar Gods getrouwen binnen gaan.
Mijn hunk’rend hart klopt reeds met groot verlangen,
om daar de levenskroon eens te ontvangen,
bevrijd te zijn van ’t aardse leed en kruis,
bij Vader thuis, bij Vader thuis.
Refrein

O hemels oord, dat na mijn aardse dagen
als kind van God mij is bereid,
uw nodend wenken doet mij alles dragen,
want rust wacht na de felste strijd.
Een wijle slechts, ik zie uw licht al stralen,
de zonne neigt, de avond gaat reeds dalen.
O zoete hoop, na ’s levens leed en pijn
eens thuis te zijn, eens thuis te zijn.
Refrein

Refrein:
O heerlijk thuis, o heerlijk thuis,
om met mijn Heer voor eeuwig saam te wezen,
daar waar geen leed of dood meer is te vrezen
in ’t Vaderhuis, in ’t Vaderhuis.

 

Geen media