249 – Scharen van ontslapen vrienden

Scharen van ontslapen vrienden

Scharen van ontslapen vrienden,
meebehorend tot uw bruid,
uitverkoor’nen die U dienden,
wachtend zien zij naar U uit.
Hoor hen roepen: Heer, hoe lange
duurt op aarde nog de strijd,
eer uw dag komt, wij verlangen
naar het Rijk der heerlijkheid.

Heer, wij bidden met hen mede:
schenk ons dra die zaligheid,
dat het leed hier zij geleden
en voleindigd onze strijd;
dat wij ons herenigd vinden
met d’ontslapen eerst’lingsschaar;
ja, met allen, die wij minden,
zij U komst, Heer, spoedig daar.

Jezus, Bruigom onzer ziele,
die het kindschap Gods ons bood,
zie ons voor U nederknielen,
wijl Gij ons uw heil ontsloot.
Dat de dag der kroning naad’re
van uw koning-priesterdom;
wil daartoe uw bruid vergaad’ren,
brengen in uw heiligdom.

 

Geen media