250 – Vaarwel, vaarwel, tot wederziens!

Vaarwel, vaarwel, tot wederziens!

Vaarwel, vaarwel, tot wederziens!
Gij hebt uw reis volbracht;
geniet de rust, die Gods genâ
zijn volk heeft toegedacht.
Refrein

Er scheidt ons slechts een dunne wand.
Al zien wij U niet meer,
wij blijven met elkaar vereend
in ’t werk van onze Heer.
Refrein

Des Heren dag is spoedig daar,
dan worden wij vereend
als Hij, o welk een zalig lot,
zijn bruid dan tot zich neemt.
Refrein

Refrein:
Vaarwel, vaarwel, vaarwel, tot wederziens!
Vaarwel, vaarwel, tot wederziens!

Afspelen

melodie met toestemmingRainer Schröter
Geen media