251 – Waar zich geen wolk meer dreigend toont

Afspelen

 

Waar zich geen wolk meer dreigend toont

Waar zich geen wolk meer dreigend toont,
noch nacht het al omhult,
daar staat een woning mij bereid,
die al mijn heimwee stilt.
Refrein

Geen smart, geen leed en geen geschrei
daar ’t hoogst geluk verstoort;
o hemels thuis, welks reine glans
reeds nu mijn oog bekoort.
Refrein

Ontvlucht aan aardse zorg en nood,
van zondemacht bevrijd,
smaak ik, wat God mij heeft beloofd:
de eeuw’ge heerlijkheid.
Refrein

Refrein:
Mij wacht een thuis vol liefd’ en licht,
een thuis door God bereid;
waar eeuwig mij zijn liefd’ omzweeft,
en niets dat oord ontwijdt.

melodie met toestemming Rainer Schröter