255 – Dankt de lieve Heiland

Dankt de lieve Heiland

Dankt de lieve Heiland,
die ook ons gedacht,
en ons door zijn komen
blijdschap heeft gebracht.
Prijst die Heer van harte;
kind’ren looft en zingt,
dat uw kerstfeestjubel
blij ten hemel dringt.

O, hoe werd die Heiland
lang met smart verbeid!
Want, het was op aarde
toen een duist’re tijd.
Jezus’ komst op aarde
in de heil’ge nacht
heeft het Licht der wereld,
Gods genâ, gebracht.

‘t Kerstfeest voor de ‘kleinen’
is een zaal’ge tijd.
Ere de Verlosser,
die ons heeft verblijd!
‘s Vaders welgevallen
maakt in Hem ons groot;
waar Hij toch in Jezus
‘t kindschap Gods ons bood.

</table. Geen media