256 – De kerstboom is de schoonste boom

De kerstboom is de schoonste boom

De kerstboom is de schoonste boom,
geliefd bij alle standen;
bij arm en rijk, ja, waar men koom’,
bewondert men die schone boom;
als al zijn lichtjes branden,
als al zijn lichtjes branden, ja branden.

Hij spreekt ons van die wondernacht,
toen Jezus werd geboren;
de Heiland, die verzoening bracht,
en eeuwen lang reeds werd verwacht
door ’t mensdom, diep verloren,
door ’t mensdom, diep verloren, verloren.

In Hem kwam vreugd en zaligheid
en ’t troostend licht in smarten!
Aan ‘kind’ren’ is dit heil bereid
die Hem reeds hier in need’righeid
ontvangen in hun harten,
ontvangen in hun harten, hun harten

</table. Geen media