257 – Dit is de dag zo lang verwacht

Dit is de dag zo lang verwacht

Dit is de dag zo lang verwacht,
dat God het mensenkind gedacht;
Hem viere, wat in ’t groot heelal,
door Jezus is en wezen zal.

Als mijn verstand het vatten wil,
dan staat het, Heer vol eerbied stil;
’t beseft bij ’t groot geheimenis,
dat uwe liefd’ oneindig is.

Opdat de zondaar leven moog’
daalt ’t Godd’lijk woord zelf van omhoog;
legt af zijn hoge Majesteit,
wordt mens, wordt onze zaligheid.

</table. Geen media