259 – Ere zij God

Ere zij God

Ere zij God, ere zij God
in den hoge, in den hoge, in den hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge,
ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen, in de mensen een welbehagen,
in de mensen een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God in den hoge,
in den hoge, in den hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen.

</table. Geen media