260 – Feest is ‘t in de huizen

Feest is ‘t in de huizen

Feest is ‘t in de huizen,
feest in kerk en zaal,
feest is ‘t in het harte
van ons allemaal.
Overal is vreugde,
iedereen is blij,
want de Heiland Jezus
kwam voor u en mij.

Als een heel klein kindje,
zonder praal of pracht,
werd de Heer geboren
in gewijde nacht.
En dat feit herdenken
wij met blijde zin,
door zijn arbeid gaan wij
straks de hemel in.

</table. Geen media