261 – Heil’ge nacht!

Heil’ge nacht!

Heil’ge nacht, heil’ge nacht!
Die ons ‘t heil der wereld bracht!
Als een bron van eeuwig leven
kwam des Mensen Zoon zich geven;
eng’len juichten, Hem ter eer:
Gods genâ daalt heden neer!
heil’ge nacht, heil’ge nacht!
Die ons ‘t heil der wereld bracht!
heil’ge nacht, heil’ge nacht!
Die ons ‘t heil der wereld bracht!

Heil’ge nacht, heil’ge nacht!
Die ons de Verlosser bracht!
Hij, de glans der hoop in smarten,
stil verwacht in trouwe harten,
maakte -naar Gods wijze raad-
Diens belofte tot een daad.
heil’ge nacht, heil’ge nacht!
Die ons de verlosser bracht!
heil’ge nacht, heil’ge nacht!
Die ons de verlosser bracht!

Heil’ge nacht, heil’ge nacht!
Gij straalt nóg in volle pracht!
Godsgezanten, Jezus-boden,
heden nóg zijn schepsel noden,
wie hen hoort, hoort nog de stem
van de Heer van Bethlehem.
heil’ge nacht, heil’ge nacht!
Gij straalt nóg in volle pracht!
heil’ge nacht, heil’ge nacht!
Gij straalt nóg in volle pracht!

</table. Geen media