262 – Hoort de klokken luiden

Hoort de klokken luiden

Hoort de klokken luiden, klingklang, klingklang, heerlijk blij.
Wat zal dat beduiden, wat zeggen zij aan mij?
Klingklang, zegt hun stemme, weet gij ‘t wonder al?
Heden is geboren, Christus in een stal.

Allen juichen mede, klingklang, klingklang, heerlijk blij,
in ons hart is vrede, Hem thans ons loflied zij.
Komt dan, dankt gij allen voor wat is geschied,
en laat blijde schallen ook uw jubellied.

</table. Geen media