263 – Jezus werd op aard` geboren

Jezus werd op aard` geboren

Jezus werd op aard` geboren
in een armelijke stal,
Hij, die toch de Vredekoning
in de hemel wezen zal.
Maar ook in het kinderharte
heeft Hij zich een plaats bereid,
en wil door de kindermonden,
troost bereiden aan wat lijdt.

`t Kinderharte is de woonplaats
waar Hij zetelt met zijn macht,
van waaruit Hij in ontferming
afdaalt in der mensen nacht.
`t Oog van Jezus ziet nog altijd
vriend`lijk op het kind terneer,
dat vertrouwensvol gelovend
leven wil tot zijne eer.

Geen media