266 – Kerstliedje

Kerstliedje

Klingklang, klingklang, klokketonen,
heerlijk, lief’lijk blij geluid,
Jezus wil de aard’ bewonen,
roepen zij zo blijde uit.
Hoort hun zingen, hoort hun galmen,
blijde klinkt hun jubellied,
komt, zingt ook uw vreugdepsalmen
voor het wonder toen geschied.

Klingklang, klingklang, klokketonen,
klinken weder, wijd en zijd,
Jezus wil uw hart bewonen,
zorg dat gij Hem plaats bereidt.
Laat Hem binnen in uw harten,
weet dat Hij vol liefde is,
Hij geeft troost in al uw smarten,
is uw licht in duisternis.

</table. Geen media