267 – Op het kerstfeest

Op het kerstfeest

Komt kind’ren, juicht blijde,
groot heil is geschied;
de Heer is geboren,
laat klinken uw lied.
Hij ligt daar in doeken,
in need’rige stal,
o komt, gaat Hem zoeken,
de Heer van ’t heelal.

Hij ligt daar terneder
zo lief’lijk en klein,
Hij is nog zo teder,
toch zal Hij eens zijn
de Koning der mensheid,
zo lang reeds verwacht,
na eeuwenlang wensen
op aarde gebracht.

</table. Geen media