268 – Stille nacht

Afspelen

 

 

Stille nacht

Stille nacht, heil’ge nacht!
Davids zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
werd geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer!

Hulp’loos Kind, heilig Kind!
Dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt G’ uw rijkdom ontzegd,
werd G’ in stro en in doeken gelegd,
leer m’ U danken daarvoor.
leer m’ U danken daarvoor.

Stille nacht, heil’ge nacht!
heil en vreê wordt gebracht
aan een wereld verloren in schuld,
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij d’ eer,
Amen, Gode zij d’ eer.

melodie met toestemming Rainer Schröter